lunes, 26 de mayo de 2008

Asambleas, asambleas...


Eso é o que toca estes días, asambleas, asambleas e máis asambleas... O PSOE e o PSdeG-PSOE estamos nun proceso precongresual no que nos toca elexir ós/ás nosos/as representantes no Congreso Nacional Galego e no Congreso Federal. E ademais, para os máis traballadores, toca ler e reler as ponencias e os estatutos para presentar enmendas.

En Castro Caldelas xa celebramos as asambleas, escollemos delegados/as para os Congresos e aprobamos unhas cantas enmendas para defender tanto en Santiago de Compostela como en Madrid.
Tanto no Congreso Nacional Galego como no Comité Nacional, varias agrupacións imos defender o que lle chamamos a enmenda Facebook. O texto da enmenda ó Congreso Galego ven a dicir o seguinte:
A sociedade galega evolucionou, e o PSdeG ten a responsabilidade de responder aos cambios que se produciron. Nos últimos anos, o Partido a todos os seus ámbitos territoriais experimentou novas formas de militancia que son referencia noutros países da nosa contorna. A importancia crecente da rede fai que cada vez máis cidadáns participen politicamente a través dela. O Partido dos Socialistas tratou de canalizar a participación dos cidadáns que se dirixiron ao PSdeG ben para facer unha consulta, ben para expresar unha opinión, ben para ser verdadeiros axentes electorais do partido. Estamos claramente ante unha nova forma de activismo político.
O certo é que existe unha nova forma de militancia política, distinta á tradicional, compatible e complementaria dela. Temos vocación de partido líder en canto a ferramenta de participación política e á vangarda no noso proxecto político e na nosa forma de traballar. Por iso o PSdeG creará a figura do cibermilitante. Modificaremos os nosos Estatutos para recoller esta nova forma de militancia cuxas principais características son o dinamismo, a interactividade e a inmediatez. Os cibermilitantes terán no PSdeG os dereitos que se lle recoñezan a nivel federal e, en todo caso, canalizarán a súa participación na vida do noso Partido a través dunha Agrupación “virtual” de ámbito nacional con órganos propios.


O Texto da enmenda ó Comité Federal é:
Tener voz y voto en los Congresos, Comités y Conferencias del Partido a través de los delegados democráticamente elegidos entre los mismos, sin perjuicio de sus derechos como afiliados de Agrupaciones locales.
En fin, nesas andamos.

Génova 13

Fai click na imaxe para ampliala e lembrarás aqueles tempos nos que leíamos os cómics de 13 Rúe del Percebe. Só que agora o cómic mudou de nome e chámase 13 Génova del PPercebe. ;)