jueves, 8 de mayo de 2008

Un paso adiante con valentía

Onte compareceu María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta primeira do Goberno, ante a Comisión Constitucional do Gongreso e alí esbozou o que van a ser as liñas mestras do Goberno nesta lexislatura. Unha lexislatura que se albisca reformista.
Estou moi esperanzado porque dunha vez por todas se afronten reformas serias como a da Lei de Liberdade Relixiosa para avanzar na laicidade do Estado ou a Lei Electoral buscando o consenso e un gran acordo(que aínda que a nós non nos vai mal perxudica gravemente a outros partidos políticos).
No tocante á Lei de Liberdade Relixiosa vaise a procurar traballar na condición laica que a Constitución lle otorga a España recoñecendo os dereitos dos agnósticos. Tamén se ten a intención de non discriminar a outras confesións distinta da Católica.
Vaise abordar a reforma da Lei do aborto, tema de unha gran importancia para favorecer a liberdade das mulleres e porase a rodar a Lei Integral para a Igualdade de Trato e Contra a Discriminación.
En fin esta promete ser unha lexislatura moi valente no reformista. O cumio de todo esto sería se se dese conseguido a reforma da Constitución no tocante ó Senado, á Sucesión e as relacións coa U.E.
Creo que esto promete, xulgaremos en catro anos.