domingo, 4 de marzo de 2007

O casco vello de Castro Caldelas é declarado Área de Rehabilitación de Conxunto Histórico

A Consellería de Vivenda da Xunta de Galicia acaba de declarar o casco antigo da vila de Castro Caldelas como Área de Rehabilitación de Conxunto Histórico. A área de actuación dispón de 80.000 metros cuadrados e engloba case 200 vivendas. Este é o primeiro paso para os propietarios das vivendas poidan acceder ás subvencións destinadas á rehabilitación e mellora das súas casas por un importe non superior ós 11.000 euros, ás axudas chegan ata o 80% a fondo perdido. Tamén se contemplan outras axudas de ata o 60% para obras de urbanización e reurbanización de prazas e rúas no entorno da área. Así preténdese acadar un incremento dos niveis de ocupación poblacional na área do Conxunto Histórico. Esta política de rehabilitación de vivendas antigas fronte a nova construcción de edificios é xeradora dun conservacionismo moi riguroso dos pequenos núcleos históticos. Dende logo estanse a ver en Castro Caldelas os novos aires da Goberno galego. Que estes aires non deixen de soprar.

No hay comentarios: